CONTOH PR KIMIA DAN KUNCI JAWABANNYA

chemistricks.com - Berikut merupakan contoh PR Kimia dan kunci jawabannya. 
1. Berilah rumus kimia senyawa berikut dengan nama senyawa yang benar dan juga sebaliknya
a.       AlCl3                                 f. CuO            
b.      CS2                                    g. Kalsium hidroksida            
c.       Cu2O                                 h. Asam sulfat            
d.      HCl                                   i. Belerang heksafluorida       
e.       KOH                                 j. Asam cuka

Kunci Jawaban

a.       AlCl3                                             Aluminium klorida
b.      CS2                                                karbon disulfida
c.       Cu2O                                             tembaga (I) oksida
d.      HCl                                               asam klorida
e.       KOH                                             Kalium hidroksida
f.       CuO                                              Tembaga (II) oksida
g.      kalsium hidroksida                        Ca(OH)2                                             
h.      asam sulfat                                    H2SO4                                    
i.        belerang heksafluorida                  SF6                 
j.        asam cuka                                      CH3COOH

2. Tulislah rumus kimia dan nama senyawa berikut :

NO3-
SO42-
PO43-
NH4+Al3+
Kunci jawaban

Diskusi

NO3-
SO42-
PO43-
NH4+
NH4NO3
Ammonium nitrat
(NH4)2SO4
Ammonium sulfat
(NH4)3PO4
Ammonium posfat
Al3+
Al(NO3)3
Aluminium nitrat
Al2(SO4)3
Aluminium sulfat
AlPO4
Aluminium posfat

3. Setarakan reaksi berikut!
a.       Na (s)    +   H2O(l)        à          NaOH (aq)   +   H2 (g)
b.      Ba(OH)2 (aq)   +   P2O5 (s)      à      Ba3(PO4)2(s)   +  H2O (l)
c.       Zn (s)   +   HNO3 (aq)     à      Zn(NO3)2 (aq)   +   NH4NO3 (s)   +   H2O(l)
d.      CH4 (g) +   O2 (g)   à   CO2 (g) + H2O (g)
e.       Fe2O3 (s) + H2SO4 (aq)  à  Fe2(SO4)3 (aq)  +  H2O (l)
Kunci jawaban
a.       2 Na (s)    +   2 H2O(l)         à           2 NaOH (aq)   +   H2 (g)
b.      3 Ba(OH)2 (aq)   +    P2O5 (s)      à       Ba3(PO4)2(s)   +   3 H2O (l)
c.       4 Zn (s)   +  10 HNO3 (aq)    à   4 Zn(NO3)2 (aq)   +   NH4NO3 (s)   +       3 H2O(l
d.      CH4 (g)  +   2 O2 (g)   à   CO2 (g)  + 2 H2O (g)
e.       Fe2O3 (s)  +  3 H2SO4 (aq)  à  Fe2(SO4)3 (aq)  +  3 H2O (l)

4.  Tulislah persamaan setara untuk masing-masing reaksi berikut!
a.       Larutan amonium sulfat dan larutan natium hidroksida membentuk larutan natrium sulfat, gas amonia dan gas.
b.      Larutan tembaga (II) sulfat dan larutan natium hidroksida membentuk endapan tembaga (II) hidroksida dan larutan natrium sulfat.
c.       gas karbon dioksida dan larutan kalium hidroksida membentuk larutan kalium karbonat dan air

Kunci jawaban
a.       (NH4)2SO4 (aq)   +   2NaOH(aq)    à  Na2SO4 (aq)    +   2 NH3 (g)    +  2 H2O(l)
b.      CuSO4 (aq)   +    2 NaOH (aq)       à      Cu(OH)2 (s)   +   Na2SO4 (aq)
c.       CO2 (g)   +    2 KOH (aq)      à       K2CO3(aq)   +   H2O (l)

5. Tuliskan nama senyawa dibawah ini
a.       N2O3                                            
b.      Mg(OH)2
c.       FeCl2
d.      NH3
e.       Al2(SO4)3
f.       H2SO4
g.      HNO3
h.      H3PO4

Kunci jawaban

a.       Dinitrogen trioksida
b.      Magnesium hidroksida
c.       Besi (II) klorida
d.      Amonia
e.       Alumunium sulfat
f.       Asam sulfat
g.      Asam nitrat
h.      Asam fosfat

Post a Comment for "CONTOH PR KIMIA DAN KUNCI JAWABANNYA"